depoo.online

Любен Фързулев

Завършва Стенопис във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.
Основател и председател на секция “13” към Съюза на българските художници.
Работите му често са социални и родени от напрегнатото състояние на артистичното общество в България.

Един от най-известните му проекти е :

А Г Р Е С И Я 
Това, което се случва около мен. 
Това, което става в нашия град. 
Това, което става в нашето общество. 
Настъпващите промени в хората. 
Насилието във всякаква форма – тръгващо от семейството и свършващо в обществото. 
Уютната маса постлана с шарена мушама и насилието, което се вихри всеки ден около нея.
Противопоставяне и съжителство на красотата и бруталността.
Отчуждеността. 
Затвореността. 
Капсуловането на хората.
Лицемерието  съществуване на две Българии в едно. 
Няма допирни точки. 
Всеки се е скрил зад своя рицарски шлем и вегетира.
Само от дупките надничат невярващи очи.
Двадесет години минаха.
По добре да не бяха идвали.
Всичко това ражда размисъл и картини.
И какво от това ?

Не се знае! 

9.11.2009, 07.11 часа
Любен Фързулев