depoo.online

Любен Фързулев / Движеща се дървена машина “ М У З А „, живописвано  дърво, 110х102 см

Действие – движението се осъществява посредством макари и въже.

 

1400,00 лв.

1 налични