depoo.online

Йоанна Кемилева / Античен мотив_1, 2023 г., 13х13 см, керамичен релеф, вграден в дърво, изпален 2 пъти на 1000 градуса

0,00 лв.

1 налични