depoo.online

Категории ,
RASSIM® / Рисунка №21, Следи на общата памет, 2022г., изгоряло моторно масло, урина и жълта боя върху хартия, 15х21 см
Използвам изгоряло моторно масло, продукт на петрола, но преминал през машинитеИ съвременния човек, за да нарисувам образи на общата памет – енграми.
Rassim®, 2016
 I use exhausted motor oil, produced from petrol that passed through machines and the modern man, in order to paint images of our common memory – engrams.
Rassim®, 2016

1300,00 лв.

1 налични