depoo.online

Sold out!
Екатерина Раденкова / Skeiðarársandur /63.78372°N 16.91591°W/ или още Skeiðará, акрил върху дървени шайби, диаметър- приблизително 21 см, подготвени за закачане

Серия от три нереални пейзажи на три реални места, намиращи се на различни точки в Исландия – Landmannalaugar, Kerlingarfjöll и Skeiðarársandur
Имената на картините са географски координати на местата, които съм изобразила за достоверност на съществуването им.

0,00 лв.

Sold out!