depoo.online

Любен Фързулев / Движеща се Дървена машина „Наведена глава – сабя не сече“, 2021 г., материал – дърво, размери – 170х90х100 см

Представлявафигура на мъж, долната част на която е триколка на три дървени колела. С двете ръце, пред себе си държи своята глава.

ДейсвиеС освобождаване на един щифт фигурата се навежда. Ръцете се навеждат напред и си поднася главата.

В моята версия на притчата човек не само се навежда, но и сам поднася главата си.

Махала Белидие Хан – 2021 година

 

3400,00 лв.

1 налични