depoo.online

Васко Славков / Rhythm & Space #18, 2023, digital print / art paper 200g, 40×30 см, тираж 1/10
Детайл от стенопис, реализиран на Aрт Камп Дъбене (с. Дъбене) септември, 2022 г.

 

500,00 лв.

1 налични