depoo.online

Васко Славков / Rhythm & Space #19, 2023, digital print / art paper 200g, 40×30 см, тираж 1/10
Детайл от стенопис, реализиран в галерия Depoo, по времето на изложбата „ЗА ДЕПО“ / февруари, 2020 г

 

500,00 лв.

1 налични