depoo.online

Любен Фързулев

Любен Фързулев Роден през 1952 в Плевен. Завършва Стенопис във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.Един от учредителите и председател на секция “13” към

виж повече »