depoo.online

Юлиана Хичева

Юлиана Хичева получава бакалавърска степен по живопис през 2006 и магистърска степен по изкуствознание в магистърска програма фотография от Национална художествена академия в София през 2021. Работи в областта на живописта и фотографията, като се интересува от пространството, което остава помежду двете медии и метаморфозите им във времето. След завършването на висшето си образование Юлиана Хичева реализира няколко самостоятелни изложби и участия в съвместни проекти в страната и чужбина.

Някои от последните и реализирани проекти са: Mixed Experience: between Dissent and Alteration / Doza Gallery, София, (2022); СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ. Между Аз и Мен, галерия Сердика, София, (2022); Сетивност в случайността. Равновесието в структурите на живота, галерия Аросита / Stick Place, София, (2022); Между въображаемото и механичното, галерия Credo Bonum / CREDO BOX, София, (2022); Свободно движениие – експериментална фотгорафия, художествен музей Георги Велчев, Варна, (2021); Свободно движениие – смесена техника, галерия Depoo, София, (2021); Неща от живота – живопис, галерия Борис Георгиев, Варна, (2009)

Чувствителното съзерцаване на фотографските процеси съчетано с дългогодишното изследване на живописната култура пораждат силни впечатления и са повод да преразгледа художествената си практика. За съвременното си разбиране, тя създава концептуално и социално ангажирани творби, които предимно са вдъхновени от автентичното изживяване на света и самонаблюдаващата се човешка природа. В културологичен аспикт се интересува от феномените развиващи се от Романтизма насам и следите на времето остовящи връзки към настоящия момент. Последните й творчески търсения са свързани с абстрактното изображение, скрито дълбоко в същинската природа. Юлиана работи и живее в София и Варна.

Показване на 29 резултата