depoo.online

Стоян Илев

Роден на 03 декември 1988 г. в гр. Бургас.

Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с ОКС Магистър, специалност ИИ „Живопис“ през 2012 г. при доц. Иван Узунов. Защитава  ОНС Доктор, специалност „Изкуствознание и изобразително изкуство – Живопис“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2018 г.

Преподавател към катедра „Живопис“, Факултет Изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, от 2015 г. Асистент към катедра „Живопис“, Факултет Изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, от 2019 г.

От 2022г. е член на Съюза на Българските Художници.

Има реализирани 15 самостоятелни изложби, много участия в групови изложби и проекти и е получил няколко престижни награди.

Научните му интереси и изследвания са позиционирани в прибоя между класическите живописни техники и съвременните дигитални медии.