depoo.online

Николай Петков

Роден 1967г. във Враца. Завършва ССХУ за Изящни изкуства, София, през 1986г. Дипломира се в Националната Художествена академия, София, специалност Стенопис в класа на проф. Димо Заимов през 1994г. През 1995-6г. учи История и Теория на изкуството при проф. Алън Дейвид  и проф. Джон Мор в The New School for Social Research, Ню Йорк.  Доктор по изкуствознание от 2010г., НХА, София, катедра Изкуствознание.

Последни самостоятелни изложби – Славянска сюита, 2020, София, галерия Аросита; Образци, 2021, София, галерия Аросита; Елементи, 2022, София, галерия Аросита; Тиха настройка, 2023, София, галерия Аросита

 Участва в изложбите Ортогонал 18, ИКИП Кунстхаус, 2018, Рехау; Минимализъм – BG, 2020, София; Невидимото, 2020, галерия Райко Алексиев, София.