depoo.online

Ирина Робева-Терзиева

Родена през 1961 г. в гр. Карлово. Живее и работи в гр. София. През 1981 г. завършва |ССХУ за изящни изкуства „Илия Петров” в гр. София. През 1986 г. завършва ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” специалност живопис. Работи в областта на живописта: акрил, акварел, масло и смесени техники. Изучава калиграфия – източно рисуване с туш /суми-е/. Преподава рисуване, живопис и приложни изкуства в школи в София. Има девет самостоятелни изложби и много участия в национални и международни изложения. Нейни произведения са притежание на частни колекционери както в България, така и в Германия, Гърция, Сърбия, Чехия, Англия, Франция, Италия, САЩ, Канада, Япония и Тайван.
Награди: Диплом от Шесто Биенале на малките форми Плевен 2012 г. Диплом от Седмо Биенале на малките форми Плевен 2014 г.

Ирина Робева-Терзиева търси отговори на вечните въпроси, към които изкуството предлага граден с крехките тухлички на въображението мост. Последните й творби се опитват да изобразят формите на съзиданието и разрушението. Макар и повлияни от събитията в съвременния ни свят, те надскачат рамките на политическото и злободневното. Естетическото има политически измерения, но то не е затворено в тях. Някои от творбите й са изпълнени с възхита пред мощта на Природата и удивление пред умишлено безполезната изящност на изкуството на Изтока. Картините и са есета в етимологическия смисъл на тази дума.