depoo.online

Гаро Мурадян

Гаро Мурадян е български художник и драматург. Когато кандидатства в Национална художествена академия, избира специалност Текстил – една от малкото специалности по онова време в която има пространство за абстрактното, пространство без партийна насоченост и без да се рисуват комунистически сюжети. Приет е в ателието на големият проф. Марин Върбанов и в неговата аура преминава цялото му следване. „Енергията на световно известния Марин Върбанов, на големия талант – ние я попихме“ – казва Гаро Мурадян.  Негови учители са и проф. Игнат Игнатов и проф. Христо Стойчев.Завършва Национална художествена Академия в София през 1984 г.

Работи в живопис, театрална сценография и преди години монументален текстил. Има над 50 участия в самостоятелни и общи художествени изложби на монументален текстил и живопис в България и чужбина. Последната самостоятелна изложба на Гаро Мурадян беше в галерия Нюанс през Май 2018. Негови картини са притежание на: частни колекции в България , Германия, Белгия, Франция, Италия, САЩ.