depoo.online

B.A.I.L.A (Борис Колев)

“Смея да твърдя, че откровеността е фундаментална за творчеството на Борис Колев и независимо дали ще разгледаме неговата фигуративна живопис, която изследва потискащото ежедневие и абсурдите от външния свят, или ще обърнем поглед към по-ранните му вглъбени абстрактни платна, откритостта на неговите мисли и съзнание е неоспорима. Тази честност в израза прави още по-силно впечатление, когато гледаме неговите рисунки, защото като вид медия, рисунката притежава едновременно предимството и недостатъка, че първично се възприема като „етап“ и в класическия смисъл тя се разбира като подготовка или като нещо, което предхожда „голямото изкуство“. Но критически осмислено, това възприятие е двояко, защото тази, на пръв поглед намалена плътност на образа, този „скелет“ на триизмерните обекти, открива най-ясно наличието на фундаменталните художествени умения и в много случаи разкрива автентичността, без да покрива с краплак и ултрамарин суровия, откровен темперамент на автора. Ето защо рисунката не е предпочитана от всеки форма – тя е лакмус и в нея проличават ясно както естетическите нагласи и овладяването на линията, така и експерименталният, смел или плах, идеен или безидеен, темперамент и интелект на художника. Затова да се правят рисунки e стъпване по тънък лед, особено след като Георг Базелиц, Зигмар Полке, Герхард Рихтер и новото немско изкуство от втората половина на миналия век преосмислиха грандиозно представата за рисунката като самостоятелна и най-вече като интелектуална медия”  Автор: Иван Стефанов

Показване на 22 резултата