depoo.online

Александър Вълчев

Александър Вълчев работи на територията на съвременното изкуство, като използва основно изразните средства на скулптурата, рисунката и фотографията. Интересите му са в широк диапазон, от чисто абстрактни до социално ангажирани работи, в които авторът прави метафоричен коментар на случващото се около нас. Той комбинира отделните работи и серии в инсталации с цялостна концепция и site-specific характер.

„Скулптура/Проекти“ е серия, която Александър Вълчев развива от 2016 насам. В нея, чрез смяна на медията, той предлага нов поглед към скулптурата и нейните характеристики. Отправна точка са наблюденията му на нестандартни разгъвки на картонени кутии. Авторът използва части от тях, комбинира ги и ги доизмисля. Резултатът са абстрактни композиции, в които изходният материал е загубил първоначалното си практично предназначение и е придобил нова естетическа функция.

„Неокубизъм“ е серия стартирала през 2019 г. и е своеобразно продължение на серията „Скулптура/Проекти“. Тя е базирана на интереса на автора към Модернизма и изследването на формите и техните взаимоотношения, интерпретирани по съвременен начин. Александър Вълчев смята, че нашето съвремие в много отношения напомня началото на ХХ век и това го мотивира да погледне към темите и изразните средства типични за този период.